Podpor nás aj ty!

Podpor sprevádzanie mladých dobre pripraveným animátorom.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu pre dobro mladých.