Pomáhame ľuďom z Ukrajiny

Email od provinciála Saleziánov dona Bosca z Ukrajiny bratom saleziánom v okolitých krajinách:

(Ľvov, 25. februára) Do poslednej chvíle sme s ľuďmi. Snažíme sa byť tými, ktorí dávajú nádej sklamaným ľuďom. Vytvárame priestory pre utečencov v našich saleziánskych štruktúrach, pripravujeme miesta pre úkryty pre prípad bombardovania. Dnes už očakávame prvých utečencov, ktorých privezie náš brat don Oleg, ktorý odišiel do oblastí pri ruských hraniciach, kde sa bojuje. Išiel tam a riskoval svoj život. V našom detskom domove vo Ľvove, kde máme 70 detí, budú umiestnené ďalšie deti z detských domovov z východnej Ukrajiny a z rodín v ťažkostiach. Pripravujeme priestory. Musíme tiež zabezpečiť všetko potrebné k životu v provizórnych podmienkach.

Drahí bratia, v prvom rade vás prosím, aby ste sa modlili za Ukrajinu a boli otvorení, ak do vašej krajiny prídu utečenci. Ďakujem vám za všetku vašu pomoc a podporu.

S láskou a modlitbou - o. Mykhaylo Chaban SDB - viceprovincia Ukrajiny

Správa otca provinciála slovenskej provincie Petra Timka SDB všetkým dobrodincom:

"Srdečne vám všetkým ďakujem za modlitby, vyjadrenia blízkosti a živý záujem angažovať sa v prospech našich bratov a sestier na Ukrajine, ktorí sa z večera do rána ocitli v situácii, ktorá nemá v našich časoch a zemepisných šírkach obdoby.

Komunikujem s provinciálnym predstaveným saleziánov na Ukrajine, s otcom Michailom Chabanom a budeme sa snažiť byť našim spolubratom k dispozícii veľmi adresne a spôsobom, ktorý bude naozaj potrebný, a tiež podľa situácie, ktorá sa bude postupne vyvíjať."

Finančná pomoc poputuje aj sestrám saleziánkam na Ukrajine, ktoré pôsobia v mestách Kyjev, Ľvov a Odesa. V meste Odesa na Ukrajine sa nachádza aj slovenská saleziánka – misionárka Mária Reháková FMA.

Ďakujeme vám za vašu ochotu  a dôveru ísť do toho s nami!